این آتش سوزی حدود ساعت 03:33 بامداد در واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر و در کوره های 1 و 2 رخ داد و پس از دقایقی و بدون خسارت جانی به طور کامل مهار شد.

شرایط مجتمع در کنترل کامل کارگروه تعمیرات و بهره برداری برای بررسی دلیل وقوع حادثه است.

گفتنی است برخی خبر از از شعله ور شدن مجدد آتش در این پتروشیمی مبی دادند که توسط محمود عبادی مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر این خبر تکذیب شد.